Patientinformation

Prislista för privata läkarbesök hos specialist i handkirurgi


Första besök (20 minuter) 2 150 kr

Återbesök (20 minuter) 1 344 kr

Second opinion (40 minuter) 4 000 kr


I priset ingår inte eventuella undersökningar såsom röntgen eller magnetkameraundersökning.

Injektioner med exempelvis cortison ingår inte heller.