Patientinformation

Prislista för privata läkarbesök hos specialist i handkirurgi


Första besök (20 minuter) 1 800 kr

Återbesök (20 minuter) 1 500 kr

Second opinion (40 minuter) 3 600 kr


I priset ingår inte eventuella undersökningar såsom röntgen eller magnetkameraundersökning.

Injektioner med exempelvis cortison ingår inte heller.