Om oss

Alla våra läkare är specialister i handkirurgi med lång erfarenhet från handkirurgisk universitetsklinik.


I Sverige är handkirurgi en egen specialitet eftersom handen är en komplex kroppsdel där anatomi och funktion spelar en stor roll för användningen av händerna. Händerna utgör en mycket viktig del av alla människors dagliga liv. Det är därför viktigt att händerna fungerar så bra som möjligt.


När ett problem uppstår i handen är du välkommen till oss för en professionell bedömning och ställningstagande till eventuell åtgärd. Vi kan erbjuda en bred kompetens inom handkirurgi och handrehabilitering. Välkommen till Gothia Handkirurgi!

Anders Nilsson, MD PhD

Anders är utbildad till läkare i Göteborg och disputerade 1990. Sedan legitimationen 1993 har han arbetat på Handkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är specialist i Handkirurgi och överläkare sedan 2005. Under åren 2007-2010 tjänstgjorde han som biträdande verksamhetschef och 2011–2014 som chefsöverläkare och sektionschef för Handkirurgiska kliniken.

Anders har varit med och tagit fram tre medicinska patent och varit handledare för tre läkare som blivit specialister i handkirurgi. Han har även varit bihandledare för två doktorander fram till disputation och har publicerat över 50 vetenskapliga artiklar. Anders har specialintresse för ledförslitningar (artros och reumatiska åkommor) men handlägger alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handelsområdet.

Anders är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening, Göteborgs Läkarförening samt Svenska Läkaresällskapet.

Peter Axelsson, MD PhD

Peter är specialist i både handkirurgi och ortopedi. Peter är överläkare och har sedan 2012 arbetat som handkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2007–2008 genomförde han ett kliniskt fellowship i hand- och mikrokirurgi i USA vid det prestigefyllda Kutz and Kleinert Institute. Peter har disputerat inom området ledprotesersättning för handled. Ledproteser och ligamentskador inom hand- och handled är fortfarande hans forskningsfält men i sin kliniska vardag handlägger han alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handelsområdet. Peter är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

 

Sara Chevalley, MD

Sara är specialist i handkirurgi sedan 2012 och överläkare. Sara har arbetat på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2006. Hon genomförde examinationen, European Board of Handsurgery Examination 2014. Sara är studierektor för blivande handkirurger på Sahlgrenska sjukhuset. 

Sara är även doktorand och bedriver forskning om böjsenskador i händer. Sara är subspecialiserad inom barnhandkirurgi och kärlmissbildningar, men handlägger även alla vanliga typer av skador och sjukdomstillstånd i handen.

Sara är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

Johan Berg, MD

Johan är specialist inom både handkirurgi och ortopedi och arbetar som överläkare inom handkirurgi. 2005 började han arbeta som ortoped med specialintresse för idrottsskador. Han var t ex elitfotbollsläkare för BK Häcken. Sedan 2011 har Johan fokuserat mest på handkirurgi. Han är instruktör och föreläsare på Skandinaviens enda kurs i mikrokirurgi. Han har arbetat på en annan privat handkirurgisk klinik mellan 2015-2018 där han även verkade som medicinskt ledningsansvarig läkare 2017-2018. Sedan 2018 har han arbetat på ett nationellt centrum för rekonstruktiv kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset och parallellt arbetat med allmän handkirurgi både inom landsting och privatsjukvård.

Johan har rekonstruktiv handkirurgi som specialområde, men bedriver all typ av handkirurgi t. ex ligamentskador, artroskopi och nervkirurgi.

Johan är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

 

Sandra Lindqvist, MD

Sandra är specialist i både handkirurgi (2017) och ortopedi (2011). Sandra har arbetat på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2012. Utöver sitt kliniska arbete är hon också vårdenhetsöverläkare och delaktig i utbildning av läkarstudenter samt läkare under specialistutbildning. I den kliniska vardagen handlägger hon alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handledsområdet.

Sandra är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

Dag Vikingsson, MD

Dag är specialist i både handkirurgi och ortopedi. Dag har sedan 2017 arbetat på Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dag bedriver forskning inom området ledproteser i handleden. 

Dag handlägger alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand och handledsområdet.

Dag är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

 

Scott McDonald

Scott är leg. arbetsterapeut, utbildad i Australien med inriktning på handrehabilitering. Han har arbetat i över 25 år med rehabilitering av övre extremitetsskador på handkirurgiska kliniker i Australien, Storbritannien och Sverige. Sedan 2008 har Scott samarbetat med privata försäkringsbolag för att ge en trygg och kompetent handrehabilitering till deras kunder.

Scott har varit delaktig i flera forskningsprojekt och vidareutbildat sig på mastersnivå i Ämnesfördjupning och vetenskaplig metod inom arbetsterapi (Göteborgs Universitet), och Rehabilitering inom Handkirurgi (Lunds Universitet).

Scott har stor erfarenhet och bred kompetens inom behandling av både enkla och avancerade handkirurgiska besvär.  Han kontaktas ofta av  klubbläkare och fysioterapeuter i Göteborg tack vare sin gedigna spetskompetens.

Scott är medlem i Svensk Förening för Handrehabilitering.

 

Anna Skanselid

Anna är sjukskötersköterska sedan 2005 och vidareutbildad till operationssjuksköterska 2011. Hon har arbetat på Sahlgrenska universitetssjukhuset med neurokirurgiska, handkirurgiska och plastikkirugiska operationer. Hon har även arbetat som operationskoordinator på Handkirurgiska kliniken och sektionsledare på den gemensamma operationsavdelningen för hand- och plastikkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Dessutom har hon arbetat som operationssjuksksöterska och teamleader på en privat plastikkirugisk klinik i Göteborg där hon även hade hygienansvar. Anna har en mycket bred kunskap inom högspecialiserad kirugi, men har också goda kunskaper inom planering och koordinering av operationer samt mottagningsarbete inom öppenvård.