Om oss

Alla våra läkare är specialister i handkirurgi med lång erfarenhet från handkirurgisk universitetsklinik.

I Sverige är handkirurgi en egen specialitet eftersom handen är en komplex kroppsdel där anatomi och funktion spelar en stor roll för användningen av händerna. Händerna utgör en mycket viktig del av alla människors dagliga liv. Det är därför oerhört viktigt att händerna fungerar så bra som möjligt.

När ett problem uppstår i handen är du välkommen till oss för en professionell bedömning och ställningstagande till eventuell åtgärd. Vi kan erbjuda en bred kompetens inom handkirurgi och handrehabilitering.

Anders Nilsson, MD PhD

Anders disputerade 1990. Sedan legitimationen 1993 har han arbetat på Handkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är specialist i Handkirurgi och överläkare sedan 2005. Under åren 2007-2010 tjänstgjorde han som biträdande verksamhetschef och 2011–2014 som chefsöverläkare och sektionschef för Handkirurgiska kliniken.

Anders har varit med och tagit fram tre medicinska patent. Han har även varit bihandledare för två doktorander fram till disputation och har publicerat över 50 vetenskapliga artiklar.

Anders har specialintresse för ledförslitningar (artros och reumatiska åkommor) men handlägger alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handledsområdet.

Anders är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening, Göteborgs Läkarförening samt Svenska Läkaresällskapet.

Peter Axelsson, MD PhD

Peter är specialist i både handkirurgi och ortopedi. Peter är överläkare och har sedan 2002 arbetat på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2007–2008 genomförde han ett kliniskt fellowship i hand- och mikrokirurgi i USA vid det prestigefyllda Kutz and Kleinert Institute.

Peter har disputerat inom området ledprotesersättning för handled. Ledproteser och ligamentskador inom hand- och handled är fortfarande hans forskningsfält, men i sin kliniska vardag handlägger han alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handledsområdet.

Peter är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening och var dess ordförande 2018-2022.

Sara Chevalley, MD

Sara är specialist i handkirurgi sedan 2012 och överläkare sedan 2017. Sara har arbetat på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2006. Hon genomförde European Board of Hand surgery Examination 2014. Hon har även varit studierektor för specialistutbildningen i handkirurgi på Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Sara är doktorand och bedriver forskning om böjsenskador i händer.

Sara är subspecialiserad inom barnhandkirurgi och kärlmissbildningar, men handlägger även alla vanliga typer av skador och sjukdomstillstånd i handen.

Sara är kassör i Svensk Handkirurgisk Förening och VD för Gothia Handkirurgi.

Sandra Lindqvist, MD

Sandra är specialist i både handkirurgi (2017) och ortopedi (2011). Sandra har arbetat på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2012.

Utöver sitt kliniska arbete är hon också delaktig i utbildning av läkarstudenter samt läkare under specialistutbildning.

Sandra är också doktorand och forskar inom området ledproteser i handen.

I den kliniska vardagen handlägger hon alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handledsområdet.

Sandra är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

Dag Vikingsson, MD

Dag är specialist i både handkirurgi och ortopedi. Dag har sedan 2017 arbetat på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dag bedriver forskning inom området ledproteser i handleden. 

Dag handlägger alla typer av skador och sjukdomstillstånd inom hand- och handledsområdet.

Dag är medlem i Svensk Handkirurgisk Förening.

 

Scott McDonald

Scott är leg. arbetsterapeut, utbildad i Australien med inriktning på handrehabilitering. Han har arbetat i över 25 år med rehabilitering av övre extremitetsskador på handkirurgiska kliniker i Australien, Storbritannien och Sverige. Sedan 2008 har Scott samarbetat med privata försäkringsbolag.

Scott har varit delaktig i flera forskningsprojekt och vidareutbildat sig på mastersnivå i Ämnesfördjupning och vetenskaplig metod inom arbetsterapi (Göteborgs Universitet), och Rehabilitering inom Handkirurgi (Lunds Universitet).

Scott har stor erfarenhet och bred kompetens inom behandling av både enkla och avancerade handkirurgiska besvär. Han kontaktas ofta av  klubbläkare och fysioterapeuter i Göteborg tack vare sin gedigna spetskompetens.

Scott är medlem i Svensk Förening för Handrehabilitering.

Fredrik Lönner

Fredrik är sjuksköterska med 11 års erfarenhet av arbete på vårdavdelningen för Handkirurgiska och Plastikkirurgiska klinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I sitt arbete där var han bl a ansvarig för handtransplantationsprojektet och han var även delaktig i det mikrokirurgiska teamet på Plasikkirurgiska kliniken.

Fredrik utbildade sig till sjuksköterska i Karlstad och tog examen 2007. Han har även genomfört utbildningen Handens specifika omvårdnad (Malmö Universitet).

På Gothia Handkirurgi arbetar Fredrik som sjuksköterska och koordinator.